כוחה של פרסטיז'ה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א חשון התשי"ז, 26 באוקטובר 1956
מתוך:
עמוד 2

המאה העשרים ניבאו המרכסיסטים, תעמוד בסימן החלוקה המאוזנת של האנושות, במקום חלוקתה המאונכת. כוונתם היתה לומר, כי ההבדלים (,,המאונכים") בין הלאומים, אם לא ייעלמו כליל, יטושטשו בתקופתנו, ואילו ההבדלים (,,המאוזנים") בין המעמדות יהיו המכריעים. מנבואה זו לא נותר אלא זכרה. הוכח לעיני כל, דווקא במחצית הראשונה של המאה העשרים, כי החלוקה הראשונית היסודית של דרי מטה היא ללאומים, ואילו החלוקה לשכבות, על רק משלוח היד או גובה ההכנסה, אינה אלא חלוקת משנה. יש ריב בין השכבות השונות של כל לאום, אבל שיתוף הפעולה ביניהן עולה עליו. יש שיתוף פעולה בין הלאומים, אבל הריב ביניהם עולה עליו.