כבוד ישראל ועוד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' טבת התש"כ, 8 בינואר 1960
מתוך:
עמוד 2

שמעתי אומרים: ציור צלב הקרס בגרמניה, ובעקבותיה, ברחבי תבל, עשוי להניע את היהודים לעזוב את הגולה ולשוב למולדת, ואם כן... היניע? לפני שתגיע התשובה משם, מוטב לצפות להבהרה מפה. היניא צלב הקרס יהודים במדינתם מלנטוש את המולדת ומלשוב לגלות. נחכה, נצפה, נייחל.
ההסבר האמור הוא ציוני, מסורתי, נחמני, הגיוני, היסטורי, רציונלי, ואף על פי כן... אודה ולא אבוש, כי היום אין לנגד עיני אלא אותו צלב מתקרס, מתפרס, מצחק, עולה מן העמוקה והחשוכה בתהומות, הלא היא נפש האדם-זאב. נראה מחר, אם נוכל להתנחם. היום נביט.
תחת צלב הקרס הולכו הרכבות, נכרו הבורות, טובעו האבות, נטבחו האמהות, נחנקו התינוקות, עשנו המשרפות. תחת צלב הקרס הושמדו מיליונים אנשים, נשים, ילדים, לב מלבנו, עצם מתוך עצמנו, דם מדמנו. תחתיו הם כרעו, נפלו, שוסעו. תחתיו הוצא פסק דין מוות, המוני, מתוכנן, אשר כמוהו להמוניות ולתכנון, לא היה מאז ברוא האלהים את האדם, ומאז ברוא האדם את השטן.