כבוד ישראל ועוד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' טבת התש"כ, 8 בינואר 1960
מתוך:
עמוד 2

פגיעה בכבוד האדם חמורה היא. פגיעה בכבוד המת נוראה היא. פגיעה בכבוד האבל איומה היא. אך פגיעה בכבוד המת האבל - היש תהומית הימנה? והמדובר הוא לא ביחידים, אלא ברבוא רבבות מתים ואבלים, לא באחד אדם, אלא בעם אחד... שנאת היהודים הזאת. היא גוברת לא רק על הטפה לאהבה. בשביל בלגי, או צרפתי, או נורבגי צלב הקרס הוא סמל התבוסה, ההשפלה, הכבוש, השעבוד והדכוי של עמו שלו; אף על פי כן, גם ידיו של בלגי, ושל צרפתי ושל נובגי מרימות אותו ומציירות אותו, בעוד פיה צוחק, צוחק. שנאה גוברת על איבה. שנאת השנאות... עוד טקיטוס ידע, ורשם, את קוו האופי של הגרמני, שפל במפלה, חצוף בנצחון, כך תיארו ההיסטוריון הרומי. זה סימנה הכפול, המובהק של הברבריות. איש תרבות, או, בקיצור נמרץ, אדם ינהג להיפך. הוא יהיה גאה במפלה, צנוע בנצחון... אנשים, הקוראים לעצמם ריאליסטים, רגילים לתהות, למשוך בכתפיים ולהקשות: מהו כבוד? כלום יש בו ממש? ורגש מהו? כלום יש להתחשב בו? אולי, נוכח התפרצות זו של שנאת עולם, שמקורה ומוצאה מגרמניה, ילמדו, כי רגש הכבוד האנושי, אך קודם כל היהודי, הוא הממשי בערכי הקיום הלאומי.