ישיבה מיוחדת של הכנסת – יום רביעי, ט״ו אלול תשכ״ו (31 אוגוסט 1966) – חוק יסוד: הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אלול התשכ"ו, 31 באוגוסט 1966

על הדיון הראשון בביתנו החדש, עם כל הכבוד, אדוני היושב-ראש, יורשה לי לומר במשפט מוסגר: אל לנו להשתמש בשם ״משכן״. יש שמות בתולדות ישראל שמוטב להשאירם, בייחוד קדושתם או בקדושת ייחודם. על הדיון הרגיל והחגיגי הזה נברך ״שהחיינו״. אך בלי שם ומלכות. בו ובה נברך — היום הזה נעלה על ראש שמחתנו את ירושלים השבויה, משעומדות תהיינה רגלינו בשעריך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו.