ישיבה מיוחדת של הכנסת – יום רביעי, ט״ו אלול תשכ״ו (31 אוגוסט 1966) – חוק יסוד: הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אלול התשכ"ו, 31 באוגוסט 1966

אולם אנו שמנו לב שהממשלה עקפה את החוק בטרם נתכוננה. זוהי דוגמה רעה מאד לאזרח אם הממשלה מלמדת אותן מה שניטה פעם ללמד אותו — איך נאמר — ״עורך-דין פינתי״. לאמור, שהחוק נוצר כדי לעקוף אותו. כוונת החוק, כפי שנתקבל בכנסת החמישית, היתה שאין לסבול מצב שבמשטר פרלמנטרי תקום ממשלה אכסטרא- פרלמנטרית, אם לא ברוב, הרי בחלק ניכר של חבריה.