ישיבה מיוחדת של הכנסת – יום רביעי, ט״ו אלול תשכ״ו (31 אוגוסט 1966) – חוק יסוד: הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אלול התשכ"ו, 31 באוגוסט 1966

אמנם, בניסוח זכויות מסויימות אנושיות קדמו לנו האנגלים בראנימיד ב-751 שנים, האמריקאים בפילדלפיה ב-190 שנים, והצרפתים בוורסיי ב-177 שנים. וארגון האומות המאוחדות שקיבל את מגילת זכויות האדם האוניברסלית ביום 27 בדצמבר 1948 — בשמונה-עשרה שנה. אבל אנו קדמנו לכולם באלפי שנים בהנחת היסוד לכל זכות אנושית, לאמור: ויברא אלוהים את האדם בצלמו. כל אדם, ללא הבדל גזע, מוצא, לאום ודתי בצלם אלוהים ברא אותו. תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם.