ישיבה מיוחדת של הכנסת יום ראשון י"ג ניסן תשכ"ג 7 אפריל 1963 – הצעות לסדר היום עמדת ראש ממשלה והתפטרותו של הממונה על שירותי הבטחון

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג ניסן התשכ"ג, 7 באפריל 1963
מתוך:
כרך 36

אנחנו איננו מוכרחים להתערב ביחסים ביניכם. אם אתה רוצה לזלזל בהם, בחברי הממשלה שלך, והם מקבלים את הדין — ענינם הוא. אבל ישנה בעיה קונסטיטוציונית רצינית. היש לנו משטר פרלמנטרי, והממשלה אחראית אחריות משותפת בפני בית הנבחרים, או דברים גורליים נחתכים על-ידי קפריסה של יחיד. זו השאלה החוקתית העומדת לפנינו. תודה לאל, בלחץ האופוזיציה, מר אלון ומר שפירא כבר ישמעו משהו על נימוקי ההתפטרות של הממונה על שירותי הבטחון. אבל היכן ועדת החוץ והבטחון, שהיא כנסת זוטא; היא מקיימת ישיבותיה בסודיות; חבריה מופקדים על בטחון המדינה. איך תמנע מהם אינפורמציה? איך תמנע מהם הסבר ? מהם, מן החברים היושבים על הספסלים האלה מכל הסיעות, בקואליציה ובאופוזיציה? הם אינם זכאים לדעת בענין חמור וגורלי כל-כך, מה גרם לחילוקי-הדעות; מה גרם למפנה; מה הביא לפירושים המסוכנים בחלקי עולם שונים בקשר עם התפטרותו של הממונה על שירותי הבטחון ?