ישיבה מיוחדת של הכנסת הישיבה המאתיים-ושלוש של הכנסת התשיעית יום שני, י״ג אדר תשל"ט 12 מארס 1979 – ביקורו של נשיא ארצות -הברית מר גיימי קארטר בכנסת נאום ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אדר התשל"ט, 12 במרץ 1979
נושאים:
ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, פרלמנטריזם. שלום - תהליך השלום עם מצרים

אנחנו התחייבנו בפני הכנסת שלא לחתום על חוזה השלום לפני שנביא אותו לדיון בה ולאישורה. אנחנו נקיים התחייבות זו. זה לא רק תהליך דמוקראטי נאה. נכון, בדרך כלל ממשלה חותמת על חוזה בין-לאומי ומביאה אותו לאישרור בדיעבד לפארלאמנט. אבל הבעיה איננה רגילה, המצב הוא יוצא מגדר הרגיל. ומכאן התחייבותנו. על-פי החוק בישראל הממשלה עצמה היא המאשררת חוזים בין-לאומיים. אנחנו לא הלכנו לפי החוק הכתוב. יש ימים ויש דברים שבהם לא הוא יכול לפתור את הבעיות. אנחנו הלכנו לפי הכרתנו ולכן נתנו את ההתחייבות הזאת לכנסת. ורק לאחר שהכנסת תאשר את הנוסח של חוזה השלום, אם יושג הסכם בכל העניינים העומדים על הפרק, אז נהיה מוכנים לחתום עליו בשם העם בישראל ובשם נציגיו המוסמכים, חברי הבית הזה.