יריבות או אויבות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד ניסן התשי"ט, 22 באפריל 1959
מתוך:
עמוד 1

אוייב... מעמדי... המושג הזה הוא בולשביקי וצ'קיסטי מובהק. הוא הצמיח דכוי ללא דוגמא, טירור ללא משל. בא יום ואפילו הבולשביקים עצמם נבהלו מפני פרי הבאושים של מונח הדמים. חרושצ'וב התאונן על סטאלין על שהטיל, לתוך חיי הסובייטים, את המושג "אוייב העם" ובעזרתו חיסל ולא חמל. אך האמת היא, כי אוייב העם אינו אלא יוצא חלציו של האוייב המעמדי... מי שקורא לבני עמו, ואזרחי ארצו, בשם אוייב, משום שהם אנשי מעמד אחר, או בעל השקפה אחרת, מפעיר תהום ביניהם, אליה הכל עלולים להיות מושלכים. מה עושים עם אוייב, אם אפשר? מה עושים באוייב, אם ניתן? מדבירים אותו, אם לא גרוע מזה.