יריבות או אויבות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד ניסן התשי"ט, 22 באפריל 1959
מתוך:
עמוד 1

ואף הגרוע אירע בימינו... הסוציאליסטים האנגליים, או הצרפתיים, מעולם אינם מדברים, איפוא, על אוייבים מעמדיים. לא כן, הסוציאליסטים שלנו. הם שבו והחלו מתנבאים בנוסח הבולשביקי הנודע. האין הם מגלים את האינסטינקטים הצ'קיסטיים, כפי הנראה, עמוק בליבותיהם? אני מציג שאלה זו לא בלי דאגה, אך בשלווה. הדאגה היא טבעית. אינסטינקטים צ'קיסטיים - אפשר, כמובן, גם לקרוא להם פשיסטיים - אין מדכאים מהם, תרתי משמע. אך גם השלווה היא אמיתית. תקצרנה הידים להפעיל אותם. העם הזה נולד בחרות ובה קודש. ומי שזוכה לראות את רבוא רבבות בניו, ניצבים מול ונגד מפא"י, יודע, כי אין, ולא יהיה לה עוד, כוח לביצוע מזימות רודניות. אך חובה אזרחית היא לרשום לפנינו, כי בפחדה אין היא נרתעת מלהטיל לתוך חיינו את דבר השיטנה: אוייב מעמדי. לא פחות מדאיג הוא המושג אוייב בלי שם התואר מעמדי. גם במושג "טהור" זה משמתמשים לאחרונה אנשי מפא"י, ובעקבותיה הולכים יריביה המרכסיסטיים, הנלחמים בה, כדי כפי שאמר מר יערי, לשתף עמה פעולה. בהסתדרות, אמר שר הפנים, איש אחדות העבודה, נמצאים יריבים: האוייב הוא מחוץ להסתדרות. האבחנה ברורה... חומרת התופעה היא מיוחדת לישראל. באמריקה לא יעלה על דעתו של שום ריפובליקני, אף בעיצומה של מערכת הבחירות, לקרוא לדימוקרט בשם אוייב. וכן להיפך... אין שם אלא יריבים. כי מושג היריבות המדינית הוא נשמת הדמוקרטיה. כל מי שלמד את תורתה מאבותיה יודע, כי דמוקרטיה פירושה חילופי שלטון מסודרים, לפי החלטה חפשית, מפרק לפרק, של העם הבוחר. וחילופי השלטון מסודרים,שלווים, מובנים מאליהם, כפי שאנו רואים אותם גם בהולנד, ובפינלנד ובבלגיה ובאורוגוואי, לא יתכנו אלא בין יריבים... אך החומרה של השמוש במושג ,,אוייב" בישראל נובעת לאו דווקא מסבות פנימיות... לא נראה עדיין לעין מצב, בו לא יהיו לנו אוייבים. עלינו לזכור, כי אין הם אוייבים ,,רגילים", הם אינם רוצים מאתנו משהו; הם רוצים הכל. אין הם אוייבים להלכה, אלא למעשה. הם לא רק מתכוננים למלחמה; הם מקיימים מצב מלחמה. הם מקיפים אותנו מכל עבר. הם מתנכלים לכל איש ואשה וילד בישראל. האם אומה, שהיא כך מוקפפת על ידי אוייבים כאלה, יכולה להרשות לעצמה להתפלג, בתוכה פנימה, למחנות אוייבים? האם יודעים המרכסיסטים שלנו, וביחוד עסקני מפא"י המבוהלים, לקראת מה הם מנסים לחנך את בני הדור?... אמנם ההדיות היא כלל גדול. אך גם הוא אינו חפשי מחוק יוצא מן הכלל. לעתים, יש להימנע מן ההדדיות. והריני מאמין באמונה שלמה, כי אין עלינו להשיב באוייבות על אוייבות. אם חשקה נפשם המבוהלת של אנשי מפא"י לקרוא לנו אוייבים, יקראו. אנו נוסיף לקרוא להם יריבים, ולנאצר וסרג' אוייבים. זוהי האבחנה הלאומית שלנו. ובה נחזיק. זאת ועוד: אם מפאי"י סוברת, כי על ידי איוולת האוייבות, המעמדית או הדחלילית, היא תעשה חיל, אין היא לא טועה. העם הזה, ברובו, שונא את השנאה הפנימית. הוא יודע מי שזורע שנאה, יקצור אותה. מפא"י בשנאתה תוכה. ולקראת חג הפדות יורשה נא לי לשלוח לכל בני עמי, ידידים כיריבים את הברכה הבאה: מי יתן ובשנה הבאה נזכה גם לחרות מאוייבות בישראל.