ירושלים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב תמוז התש"ח, 29 ביולי 1948
מתוך:
'חרות ומולדת' עמוד 3

גם מבחינה מדינית אין כל סיכון בהפיכת ירושלים מ"שטח כבוש" -מה רב ומר הוא הלעגמושג "ירושלים הכבושה"! – לשטח רבונות עברית, לעיר הבירה של מדינת ישראל.