ירושלים (מאיר פיינשטיין ומשה ברזני)

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א ניסן התש"ז, 1 באפריל 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 63-64

כן, אחינו היקר, נתגאה בכם! ולא רק אנו נתגאה בך ובאחיך לגורל, ובארבעת גבורי עכו. כל העם העברי, וכל האנשים שוחרי החופש יתגאו בכם, וישאו את שמכם על לבם עד יומם האחרון עלי אדמות. אגדת חייכם ואגדת מותכם תהיה לשיר שיושר בפי כל אם בישראל לילדה הקטן ועליו יתחנכו דורות. אור גדול בוקע מתא המוות שלכם ואור גדול עולה מן הגרדום המרובע בעכו. אות הוא לכל העם ולכל האנושות, כי רוח החופש תנצח את כח השעבוד. אם בנים כאלה קמו לעמנו ולדורנו-אין עוד ספק בנצחון זה.