יסודות מציאותיים למדיניות לאומית

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התשל"ה, 1 בדצמבר 1974
מתוך:
P20-282
נושאים:
בטחון - יסודות בבטחון ישראל. שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. שלום - הסכם שלום. מורשת ישראל

אנחנו מיצגים בתוך עמנו את האמונה הבלתי מעורערת בצדקת ענינו של העם היהודי, ששב לארץ-ישראל ויוסיף לשוב אליה. אנו גם מיצגים בו את העקשנות הברוכה, המצילה. בימי מסה ומבחן כפי שהוכח כאשר כוחנו דל היה והטרגדיה היהודית שיעור לא היה לה, מעטים נגד רבים, וחלשים נגד חזקים עמדנו, והודות אמונה הזו, והודות לעקשנות הזו, כפי שקבלנו אותן מזאב ז'בוטינסקי – יצא עמנו מעבדות לחירות, קם המפנה ההיסטורי הגדול, וחידשנו את עצמאותנו.
בשם ערכים אלה, שצפון בהם כוח אדיר, נלך בימים אלה אל עמנו, נרומם את רוחו, נעמיק את אמונתו, נאמר לו שנכון לנו עתיד טוב יותר, שאין שום סיבה לפסימיות, לראות שחורות – יש סיבה לדאגה, יש סיבה לחיפושי דרך – אבל עמנו הוא היום בעל כוח אדיר. אם יפעל פה, אם יפעיל את היהדות בתפוצת הגולה ובייחוד בארה"ב – כל סיכויים עומדים לרשותו לצאת למרחב.
במיוחד יהיה עלינו לעמוד על שלושה: זכותנו על ארץ-ישראל, זכותנו לביטחון לאומי, שתיהן הן. שלישית, זכותנו לשלום, כפי שהיא ניתנת לכל העמים, המתבטא בביטול מוחלט של מצב מלחמה בתוך חוזי שלום, ובלעדיהם אין שום נסיגה.
נעמוד על שלושה אלה ונוכל אם ברוח זו גם נפעיל את עמנו למען המטרות הצודקות הללו, עוד נזכה בעזרת השם לימים טובים אף גדולים של הגשמה, לשיבת ציון, לעשיית צדק, למסירת ארץ-ישראל בטוחה, טובה ויפה – לידי בנינו אחרינו.