יסודות מציאותיים למדיניות לאומית

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התשל"ה, 1 בדצמבר 1974
מתוך:
P20-282
נושאים:
בטחון , שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. שלום - הסכם שלום

זכותו של העם היהודי לארץ-ישראל אינה ניתנת לערעור, והיא משולבת בזכותו של עמנו ובשאיפתו לביטחון ולשלום. יש לשלול כל הצעה שתוצאתה היא חלוקה מחדש של ארץ-ישראל המערבית. יש להחיל גם בדרך המשפט את ריבונות המדינה על שטחי הארץ המשוחררים. כך אמרנו. ועל עקרון זה קיבלנו את האמון של מאות אלפי אזרחים, שליש מן העם.