יסודות מציאותיים למדיניות לאומית

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התשל"ה, 1 בדצמבר 1974
מתוך:
P20-282
נושא:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה

וההנחה האמיתית היא זו, שלפיה אלה אשר לא הכירו בזכותו של העם היהודי לארץ-ישראל, אינם רוצים להכיר בזכותו של עמנו לחלק מארץ-ישראל. כפי שהיא היתה נכונה ב-47' וב-48' היא נשארה נכונה עד עצם היום.