יסודות גח"ל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר ב' התשכ"ז, 17 במרץ 1967
מתוך:
עמוד 3

אך לא זה העיקר. ההסכם שהונח ביסודו של גח"ל, הושג אחרי משא ומתן ממושך ועמד עד עתה, במבחן הביצוע. עיקרו הוא שוויון. המוסכם רב הוא, בשטח המדיני, החברתי, הכלכלי, ביחס לבעיות התחיקה, העבודה והחינוך. מה שלא הוסכם- סוכם, כי ייחוד. הסעיף השני, הפותח את ההסכם אומר: תנועת החרות תוסיף לשאת בקרב האומה את עקרון שלמות המולדת לאמור, זכותו של העם היהודי על ארץ-ישראל, בשלימותה ההיסטורית, זכות נצחית היא שאינה ניתנת לערעור. וודאי, אנחנו, אנשי תנועת החרות, היינו שמחים, לו המפלגה הליברלית היתה מקבלת עקרון זה, שצריך להיות, לפי אמונתנו, נחת הכל בישראל. משאלנו זו לא נתמלאה. אמרנו, איפוא, לידידינו, כי מאחר שהם ואף אנו רוצים בשיתוף בינינו, נקבע, כי אנחנו לא נכפה עליהם עקרון. אם אין הם רוצים בו, ואילו הם לא יכפו עלינו וויתור על עקרון, שבלעדיו איננו יכולים. כלל זה מאפשר לא רק הקמת השיתוף אלא גם את הרחבתו.