יחידת צה"ל דיגלה נשקה על קברות עולי הגרדום מ. בגין: רוחכם תהיה עמנו במבחן הגורלי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשכ"ז, 5 ביוני 1967
מתוך:
עמודים 1,2

רוחכם תהיה עמנו גם במבחן גורלי זה. אלהי צבאות יהיה בעזרנו, בזמן זה, כפי שהיה בימים ההם. לא נתיר עוד לקלגס אכזרי לרמוס אם יהודיה וילד עברי. נציל את עמנו מידי אוייב תקפן השואף להשמידנו. נבטיח את חיי האומה וחרותה בארץ אבותינו. זאת השבועה ע קברותיכם הקדושים. נקיימנה. כה יתן לנו האלהים וכה יוסיף".