יחידת צה"ל דיגלה נשקה על קברות עולי הגרדום מ. בגין: רוחכם תהיה עמנו במבחן הגורלי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשכ"ז, 5 ביוני 1967
מתוך:
עמודים 1,2

ביום זה, עשרים שנה לאחר שקידשתם את השם, את העם ואת הארץ במעלות הגרדום – שוב עומד עמכם בפני מבחן גורלי. סבונו אוייבים, גם סבבונו, והם רוצים להכחידנו מגוי. הם לא יזכו לכך, כי קם במולדת דור חדש, דור גיבורים, אשר אתם ואחיכם לנשק, נתתם לו מופת בנכונות ההקרבה למען חיי האומה.