יחידת צה"ל דיגלה נשקה על קברות עולי הגרדום מ. בגין: רוחכם תהיה עמנו במבחן הגורלי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשכ"ז, 5 ביוני 1967
מתוך:
עמודים 1,2

מאז יצאנו מן המחתרת ובאנו אליכם כבני חוריון, הבטחתי לכם, מדי שנה בשנה, כי יום יבוא וצבא ישראל ידגל נשקו לכבודכם. יום זה התמהמה, הוי מה התמהמה, אך הנה הוא בא. אשרינו שזכינו לכך.