יום הזכרון לזאב ז'בוטינסקי – יום חשבון הנפש

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אב התש"ז, 18 ביולי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 205-212

אבל אם את נפשך שאלת ותשובתך היתה: "אני מוכן!" – אזי זכור:
א. שמור על כבוד הדגל והמשפחה הלוחמת. איש מחתרת אתה. לא יבדילוך מאחרים. אף על פי כן - או דוקא משום כך – זכור, את מי ואת מה אתה מייצג בביתך, ברחוב, קהל אנשים קרובים, או זרים. נתנו לעם ישראל את הטיפוס של חייל עברי, חייל החרות. שמור על דמותו בכל עת ובכל שעה. כבד זקן, אשה וילד. היה נקי בגופך ובנפשך. עזור לעני. אהב את האיש הפשוט, העמל. היה "צנוע כמשרת וגא כנסיך".
ב. אל תהיה נמהר ופזיז. עקור מלבך ומסביבתך כל תופעה של יהירות. חיינו רציניים כסבלו של עמנו. מלחמתנו רצינית, כמות גבורינו. עשה את מלאכתך בשקט ובענווה.
ג. הווה זהיר בהליכותיך. זכור, כי ישנן היום הרב זוגות עינים – עבריות דוקא – הבולשות אחריך, הרוצות להגיע אליך ועל ידך לאנשים שונים ולדברים שונים. אל תגזים. אל תכנס לחשדנות מופרזת. משור על השקט הפנימי. אך היה זהיר.
ד. עבוד. תן את המכסימום של מרצך וזמנך לעבודת המעמד ולהתפתחותו.
ה. למד. דע מה שמלמדים אותך בקבוצה. אך למד יותר. קרא. הרחב ידיעותיך. העמק הכרתך. היה חייל משכיל. חייל עברי.
ו.  אהב את משפחתך הלוחמת. כי משפחת היא, כי היא שתוציאנו מעבדות לחרות.