יום הזכרון לזאב ז'בוטינסקי – יום חשבון הנפש

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אב התש"ז, 18 ביולי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 205-212

עובדה היסטורית היא, ששום סילופים כיתתיים לא יצליחו לשנותה, כי בשדה הקרב ועל הגרדום, במלחמה ובקרבן צועדת משפחתנו לפני העם כולו. המעמד הוא הוציא את מלחמת השחרור העברית ממיטת הסדום של התנקשויות פרודיות, המעמד הוא שחדר ללבו של שלטון המשעבד והיכה בו, במכה אחת בלבד, יותר משהיכוהו האחרים במשך שנים. המעמד הוא שהכריח את האויב לנסות את נשק האימים האחרון, את "המצב הצבאי", הוא שהכניס במישרין את השליטים הבריטיים לגיטאות שלהם, העושים את מלכות הרשע ללעג ולקלס בעיני גויים. המעמד הוא שהיכה באויב במקום הרגיש ביותר: ב"פרסטיג'ה" שלו. המעמד הוא שעשה את ה"בלתי אפשרי": פרץ את חומות המבצר של עכו. המעמד הוא גילה לעולם כי לא אלמן ישראל, כי יש כח לעם העברי, אשר בפניו יגור צר ואיב.