יום הזכרון לזאב ז'בוטינסקי – יום חשבון הנפש

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אב התש"ז, 18 ביולי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 205-212

קודם כל שאל את נפשך, האם צודק אתה – או לא. אם רעיונך אינו צודק – אל תתחיל; ואם מפקפק אתה בצדקתו לאחר שהתחלת – אל תמשיך. הסתלק. אך אם מאמין אתה שהצדק עמך; אם הנך בטוח בלבך פנימה כי נכונה היא הדרך בה החילות ללכת – אזי אל תשאל לסכויי הנצחון, אל תסתכל מי הם ההולכים אחריך; אל תשים לב לאלה העומדים נגדך. לך! קדימה! אל תוותר. אם רק מעטים יצטרפו אליך ורבים יקומו עליך – אין דבר. אם יסקלוך באבנים – קבל אותן באהבה. רק קדימה. הנצחון יהיה עמך. המעטים יהיו לרבים, והרבים שקללוך ימחאו לך כף. והיה אם תיפול בדרך – דע כי שקר הוא שנפלת; קום תקום. כלומר: הרעיון, שעליו נתת את נפשך, קום יקום ויעבור את מסע הנצחון שאתה לא זכית לו. בין כה וכה אתה תהיה המנצח. אתה שלא נרתעת, אתה ששמרת אמונים לרעיון, שבצדקתו האמנת ולמענו נתת את כל אשר לך.