יהודה,רומי ובריטניה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אלול התש"ו, 1 בספטמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 233-234

"מה נדירות הן ההשוואות, שההיסטוריה יוצרת בתקופות מסוימות. הנה עומדים אנו במאה העשרים, וכדאי לחזור ולשים מבט על תקופת המאה הראשונה. כיום שולטים בארץ ישראל האנגלים; אז שלטו בה הרומאים. כיום קם ארגון, הנקרא ארגון צבאי לאומי ורעיו; אז נלחמה קבוצה שכונתה קנאים. הקבוצה ההיא גילתה גבורה רבה ונכונות גדולה להקרבה עצמית, בהתייצבה באומץ מול הכוח האדיר של הקיסרות הרומית. אך מה היתה התוצאה? הקנאים נפלו עד האיש האחרון. בזמן המצור ההיסטורי על מצדה הרגו האלפים האחרונים את נשיהם וילדיהם ואחר כך איש את רעהו, כך שלא נשאר שריד ופליט בזמן שהרומאים חדרו לתוך המבצר. בשביל העם העברי היתה זו מכת-מוות. הוא הוגלה מארצו ופוזר לארבע רוחות העולם רבה היתה הגבורה, אך דבר לא הושג, והעם העברי חייב כעת להיזהר לבלתי לכת שוב בדרך זו"...