יד נמזיס בציונות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 29-32

"ואולם מתוך האבל בוקע גם לקח. ואותו למדנו. אותו נשנן לבנינו ולבני בנינו: בן-אדם, אם הנך מאמין באידיאל גדול וטהור; אם עיניך רואות את הסכנות האורבות לאלה, שלמענם הקדשת חייך; אם הן רואות, שרבים הם העוורים ורבים המסלפים; ואם הנך מוכן לתת את נפשך על מזבח אמונתך - אזי בן-אדם, אל תשים לב לאבנים המושלכות בך; אל תתחשב בשיקוצים שמשליכים עליך. לך, קדימה. אל תסטה ימינה, או שמאלה. קבל ברצון את הסבל; קבל באהבה את ההשפלה. אין דבר! כי, בין אם תחיה ובין אם תפול, - אתה ואמונתך תנצחו."