יא באייר וט באב

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ד אייר התשכ"ב, 18 במאי 1962
מתוך:
עמוד 2

אולי ישנם בישראל אנשים המוכנים לקוד בפני השררה, אף על פי, ואולי משום, שעריצתית היא; אך אני החתום מעלה, תלמידו של זאב ז'בוטינסקי, אינני נמנה עליהם. מכבד אני כל אדם וכל זכות. אקום בפני שיבה. אך בז אני לשררה ולהתנשאות ולזדון לב ולסילוף האמת.