טקס זכרון לדוד רזיאל הי"ד

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אייר התשכ"ז, 2 ביוני 1967
מתוך:
עמוד 2

אתה המפקד אשר בתור זה קבע ראשון את הכלל: לא רק קדימה אלא אחרי – הלוחמים! מופת זה יעמוד לחיילי צבא ישראל, גיבורי החיל הניצבים מול פני האויבים האכזרים. אם תגיע שעת ההכרעה והמערכה – בעזרת אלוהי צבאות נפיצם ונדבירם, ועם ישראל יחיה ויהיה בן-חורין בארץ אבותיו.