טקטיקה ואסטרטגיה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 25

שינוי הטקטיקה אינו מספיק. דרושה לנו גם איסטרטגיה, החולשת לא על נקודה בודדת, או על מאורע אחד, כי אם על הארץ כולה. אם כוחות הדכוי מתרכזים במקום אחד, יש להכות בהם גם במקום שני, כדי לפזרם, כדי להקשות על מלאכתם ולהקל על המגינים. בל נשכח, כי הננו עלולים להיכשל לא בגלל חוסר נכונות; אנו עלולים להפסיד כוחות ולהפסיד במערכה, בגלל חוסר איסטרטגיה מחושבת ואמיצה כאחת. אמנם, יסוד כל מלחמתנו הוא הצדק שבה, וההקרבה של הלוחמים, אך צדק וגבורה בלבד אינם מספיקים, כדי לנצח. אמצעי מלחמה מתאימים, ושימוש רציונלי בהם, הם הערובה לנצחון.