טכסי התייחדות עם זכר עולי הגרדום נערכו בראש פינה ,צפת ועכו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשכ"ה, 26 במאי 1965
מתוך:
עמודים 1,2

מה אדירה היא גבורת הישיבה ימים ולילות מתוך ציפיה ליד התליין, מתוך ערגה לאהובי הנפש, למען האומה, חייה וחרותה, ותוסיף להישמע הקריאה אל כל בני ישראל בעיר ובכפר, במושב ובקיבוץ, במולדת ובתפוצות הגולה – הסירה הכחש, הדבירו האיבה, סלקו הסלף, הבו גודל לאמת והקיפו כולכם, ללא הבדל השקפה, מוצא או מחנה במעגל האהבה ובזר התהילה את ראשי כל בניהו – כל בנינו – אשר מסרו נפשם למען יחיה עם ישראל, למען יזכה לחיי חרות וכבדו למען יוכל לגבור על אויביו ולהוסיף ולגאול עד אשר הוא וארצו השלמה ייגאלו עדי עד