חרות הדעה של טוטאליטריות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' שבט התש"י, 27 בינואר 1950
מתוך:
עמוד 2

כלל הוא במדינה חופשית שכל נבחרי האומה שווים הם. בתוך כתלי בית הנבחרים אין הבדל בין חבר שלא הוכנס למנגנון של הרשות המבצעת, לבין חבר שהיה לשר או לשר השרים. כולם הם חברי כנסת. כולם כפופים למרותו של "הבית". אין חבר אחד זכאי להשמיע איומים כלפי חבר כנסת אחר, כדי להכריחו לוותר על מה שיש את נפשו לומר. רוגז, מוצדק או לא מוצדק, איננו הצדקה לפגיעה בעקרון השוויון והחרות. אם מר בן-גוריון רוצה לאיים במחנות ריכוז, ילך נא למועצת מפלגתו ומשם ישמיע את איומיו האוויליים. אם ראש הממשלה רוצה ללבוש את "האיצטלא" של ראש ש"י, ישב נא בלשכת הסתר שלו. אל יעיז להופיע כז'נדרם בבית הנעלה של המחוקקים בישראל.