חרות הדעה של טוטאליטריות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' שבט התש"י, 27 בינואר 1950
מתוך:
עמוד 2

ידידנו, כתבו הפרלמנטרי של עיתוננו, הודיע כי מר בן גוריון השמיעה אזהרה חמורה "שמדינה זו יודעת גם לכלוא ולאסור". ידידנו טעה. אין זו "אזהרה"; זוהי הרוח הרעה של טוטאליטריות...האיומים בשוט המאסר בגלל דעות פוליטיות – ותהיינה הדעות אשר תהיינה – הם רעים לכשעצמם.