חרות הדעה של טוטאליטריות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' שבט התש"י, 27 בינואר 1950
מתוך:
עמוד 2

אין ספק כי הודעתו של היועץ המשפטי בתוככי בית הדין "חוצפת פרקליטון" – מצטיינת בחוצפה מיוחדת. יהיה רע למדינת ישראל אם בנינו בהיקראם ע"י מורם להסביר חוצפה מהי, ישיבו: "למשל, הטחת הדברים של היועץ המשפטי כלפי הסניגור בבית המשפט".