חרות הדעה של טוטאליטריות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' שבט התש"י, 27 בינואר 1950
מתוך:
עמוד 2

אמנם גם עבודתו של היועץ המשפטי קשורה בעשיית דין צדק בישראל, אולם הוא מייצג את הרשות המוציאה אל הפועל במדינה ולא את הרשות השופטת. והרשות המבצעת אינה יכולה בשום פנים ואופן להתנשא מעל לרשות השופטת, או המחוקקת: התנשאות מעין זו תגרום לכך, שנחדל לחלוטין לנשום את אויר החופש והשתוללות השררה לא תדע גבול.