חסדי הכובשים חטאת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התש"ז, 1 בדצמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 315-316

 "דור הגאולה אינו רוצה לא בכיבוש הבריטי ולא בחסד הבריטי. קצה נפשו ב"אהדה" לסובלים. הוא רוצה בהכרה לחיים. אין הוא רוצה שיינצלו מעטים על חשבון רבים; הוא מוכן להקריב חיי מעטים - את חייו הוא - למען הרבים. לפיכך, מלחמה לו בשלטון הכיבוש עד רדתו; מלחמה למען שחרור המולדת, שבניה הגולים יחזרו אליה קוממיות, מבלי להיזקק לספינות רעועות ול"חסדיהם" של משמידי עמנו ומגרשי מעפילינו."