חנוך ומקריות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אב התש"כ, 1 באוגוסט 1960
מתוך:
עמוד 1

יוצא, כי מר אבן לא נתמנה לשר החינוך בישראל אלא בלחץ הנסיבות המקריות. מר זלמן ארן הגיש את התפטרתו ועמד עליה; למר אבן לא נמצא מלכתחילה תפקיד ברור בממשלה אליה הוא צורף; באין שר לתיק ובאין תיק לשר, נתמנה מר אבן, במקומו של מר ארן, לשר החינוך. יתכן, כי לו שר אחר, מקרב חברי מפא"י בממשלה, היה מתפטר, היה תיקו שלו מתגלגל לידיו. היוצא מן הכלל הוא, כפי הנראה, משרד הדואר, שהוצע לשר החינוך החדש, אך לא נתקבל על ידו.