חנוך ולחץ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז כסלו התש"כ, 28 בדצמבר 1959
מתוך:
עמוד 1

הלחץ העקיף, שהופעל על ידי המורים, אינו יכול לעורר אהדה. לא טוב הדבר, אם רבבות תלמידים לומדים ממוריהם, איך לא למלא חובה. אולם אין ספק, כי האחריות על אנדרלמוסיה אנטי חינוכית זו מוטלת על הממשלה, המוכיחה, גם בפרשה זו, כי לא מידת הצדק קובעת את עמדתה כלפי תביעה מסוימת, אלא מידת הלחץ, העומד מאחוריה והמופעל למענה. אם ממשלה מחנכת ללחץ, אין פלא שגם החינוך ניתן בלחץ.

הלחץ העקיף, שהופעל על ידי המורים, אינו יכול לעורר אהדה. לא טוב הדבר, אם רבבות תלמידים לומדים ממוריהם, איך לא למלא חובה. אולם אין ספק, כי האחריות על אנדרלמוסיה אנטי חינוכית זו מוטלת על הממשלה, המוכיחה, גם בפרשה זו, כי לא מידת הצדק קובעת את עמדתה כלפי תביעה מסוימת, אלא מידת הלחץ, העומד מאחוריה והמופעל למענה. אם ממשלה מחנכת ללחץ, אין פלא שגם החינוך ניתן בלחץ.