חמישה עקרונות

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התש"ח, 27 באוגוסט 1948
מתוך:
P20-277, המשקיף עמוד 2

בארצנו אינו קיים משטר סוציאליסטי אלא משטר, שסימני ההיכר שלו הם אלה של משטר פאשיסטי. ובכן, לא השם קובע... אם אין באפשרותנו לחלום על שוויון מוחלט, הרי שקיימות בעיות מרובות, שחייבים אנו ליתן דעתנו עליהן, אם המשטר צריך לשאת אופי של משטר צודק. אנאלפאבטיות, רעב, עירום - הבדלים סוציאליים בלתי נסבלים הם ויש לחסלם. את המכסימום של מסים יש להוציא למען המטרה הזאת.