חמישה עקרונות

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התש"ח, 27 באוגוסט 1948
מתוך:
P20-277, המשקיף עמוד 2

אחד מנכסינו הגדולים היתה אמירת האמת. משהיו מתנגשות הודעתנו עם הודעת ה"הגנה", למשל – תמיד הוכיחה המציאות אי היתה האמת ואי סרוסה.(נביא למשל את ענין מלון המלך דוד). תנו לבכם לעובדה עד כמה קשה היה לנו הדבר, שהרי שלילה גדולה יש בה במחתרת, שלפחות שקר אחד היא כופה על האדם ומצווה עליו להכחיש את שם עצמו, בחינת "אני אינני אני". צריך היה לעתים לשקר בנוסח "הכזב הקדוש" לפי ביטויו של אצ"ג משוררנו.