חמישה עקרונות

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התש"ח, 27 באוגוסט 1948
מתוך:
P20-277, המשקיף עמוד 2

מי שהקריב את חייו למען הלאום ולמען מדינתנו, רשאי לצפות שהמדינה תנהג לפי עקרונות חרות אמת. אמנם אמרנו תמיד, כי טוב שלטון עברי רע ממשטר נכרי טוב. אך אין להשלים עם הגבלת החופש במדינה העברית, רק כיון שמגיבלי החופש – יהודים הם... אמרו חז"ל: "הבטלה מעבירה אדם על דעתו". ואנו נאמר בעקבותיהם: "השררה מעביראדם על דעתו". אנו חיים משטרה של מפלגה אחת. משטרנו הוא קואליציה? טעות היא לחשוב כך. רק מפלגה אחת שליטה אצלנו השלטון מבוסס על פיקוח על עמדות המפתח. השר שיטרית, למשל, אינו קובע במה שנעשה במיניסטריון שלו. הצבא, הבולשת, הכלכלה, כל העמדות החשובות והחיוניות באמת – תפושות בידי מפלגה אחת. השם "קואליציה" אל יטעה אותנו. בכל המשטרים הטוטאליטאיים היו כביכול "קואליציות" שמפלגה אחת החיזקה בהן את השלטון בכל נקודות המפתח, דחקה רגליהן ולאט לאט הפכה למפלגה יחידה במידנה. קיימות קואליציותהבאות להסוות שררה בלתי מוגבלת.