ח"כ אליהו מרידור – למנוחות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' חשון התשכ"ז, 18 באוקטובר 1966
מתוך:
עמודים 1,2

אחי אליהו, לפני 34 שנים פגשנו איש את רעהו, בשחר נעורינו נקשרו נפשותינו. מאז הפרידו בינינו ימים יבשות, גדרי תיל, מגדלי שמירה, אך פילו יום אחד, שעה אחת, לא נפרדנו ברוחנו. לא ממשפחה אחת יצאנו, אך לו בבית אחד גדלנו, לא יכולתי לאהוב אותך יותר.