ח"כ אליהו מרידור – למנוחות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' חשון התשכ"ז, 18 באוקטובר 1966
מתוך:
עמודים 1,2

ולכשחלית, שוב היית גבור הרוח. לפני שנתיים סרבתי להתפטרותך מהכנסת, מאנתי לכך ועדים כל 119 חבריך לבית המחוקקים, ללא הבדל השקפה כי מלאת תפקידך באמונה בשנתיים אלה ומעלה מזה, על אף יסורים.