ח"כ אליהו מרידור – למנוחות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' חשון התשכ"ז, 18 באוקטובר 1966
מתוך:
עמודים 1,2

מתוך נסיון של דורותיים, מתוך הכרת אלפים ורבבות, הרי לו ראש בית"ר היה מחליט להוכיח את תורת ה"הדר" בהתגשמותה היה מוציא מבין כולנו אותך, והיה אומר: הנה תורתנו והנה התגשמותה. כזה היה טוהר דרכך בחיים, עם ידיד ויריב. לפי התנהגותך, כבן מלך היית כל ימי חייך, גבור הסכל והאמונה, מפלוגת הכותל המערבי ועדי הגליה למחנות אפריקה והמעצרים בארץ. מי כמונו זוכרים את חפושי הדרך, ואתה האמנת, כי נעשה למען עמנו וארצנו. ועשית. עמדת על חומתיה של ירושלים בגופך, נפצעת כמעט פצעי מוות לפני 18 שנה ומעלה ושמשת סמל לכל הדור הזה – איך ממשיכים בתפקיד עד תום