חיסול בסיסי התוקפנות-דרך יחידה להפסקת שפך הדמים להבטחת העתיד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אלול התשי"ד, 31 באוגוסט 1954
מתוך:
עמ' 1,4

הוגה דעות אחד אמר שבשפת אנוש אין מילים עצובות יותר משתי המלים הקטנות: ,,אילו" ו,,אלמלא". ואמנם כן, יכולתי לחבר ולהביא, רשימה ארוכה של ,,אילו" ו,,אלמלא" בנוגע לשגיאותיהן של ממשלותינו וחטאי ראשיהן במדיניות החוץ והבטחון, שהביאתנו עד הלום, עדי בדידות מוחלטת, שפיכות דמים בלתי פוסקת וסכנה גוברת והולכת.