חיסול בסיסי התוקפנות-דרך יחידה להפסקת שפך הדמים להבטחת העתיד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אלול התשי"ד, 31 באוגוסט 1954
מתוך:
עמ' 1,4

זאת התורה שנתכבדתי להביא בפני הבית. תורת האקטיביזם החיובי, העומדת לא רק בפני הסבילות התבוסנית ותבוסנות הסבילות, אלא גם מול האקטיביזם של ,,תגובות". שהיה מספיק ומוצדק בתנאים אחרים ובימים אחרים והיום שוב אינו מספיק, אינו הכרחי, אינו מוצדק, כי הוא אינו יכול למנוע את שפך הדם ההדדי ואינו יכול להפסיק אותו.