חיסול בסיסי התוקפנות-דרך יחידה להפסקת שפך הדמים להבטחת העתיד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אלול התשי"ד, 31 באוגוסט 1954
מתוך:
עמ' 1,4

אילו היו דבריהם כנים, חייבים היינו לומר להם, שעוד לא נוצרה אסטרטגיה כזאת, שתצדיק את הפקרתה להשמדה או לסכנת השמדה, לשעבוד או לסכנת שיעבוד, של אומה. עוד לא הוקם מזבח אנושי כזה שעליו מותר להעלות קרבן אומה שלמה, או שאומה תסכים להעלות את עצמה לקרבן עליו מרצונה, ללא התנגדות.