חזון חברתי וקידמה אנושית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר ב' התשכ"ה, 12 במרץ 1965
מתוך:
עמוד 3

הימים ההם חלפו לבלי שוב. אין היום, על פי חזוננו החברתי, יכול האדם להתחיל מאפס אמצעים. הוא חייב להתחיל – ולכך צריכה לדאוג החברה – ממינימום של אמצעים. ככתוב היום במגילת זכויות האדם האוניברסאלית, לכל אדם הזכות לרמת חיים הולמת את בריאותו ורווחתו שלו ושל בני משפחתו, לרבות מזון, מעון, מלבוש, ריפוי ושירותים סוציאליים הכרחיים. והזכות לביטוח במקרה של אבטלה, מחלה, אלמנות, זיקנה או מחסור אחר בנסיבות שהן מחוץ לשליטתו. זהו סעיף 25 להצהרה, ואילו סעיף 26 אומר: לכל אדם הזכות להשכלה. זוהי ההצהרה שניתנה בשם האנשות כולה ב-10 בדצמבר 1948. והלא אלה הם בדיוק חמשת המ"מים שנקבעו לפני שלושים שנה ומעלה על ידי אבינו, מורנו ורבנו, זאב ז'בוטינסקי.