חזון חברתי וקידמה אנושית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר ב' התשכ"ה, 12 במרץ 1965
מתוך:
עמוד 3

הסוציאליזם המרכסיסטי פסק להיות נושא קידמה והיה בימינו לנושא ריאקציה: המפלגה הסוציאליסטית הגדולה של בריטניה הגיעה למסקנה שאותו סוציאליזם, אשר היא הטיפה לו במשך עשרות בשנים נעשה ריאקציוני ומזיק. מספר מפעלים – כך הם אומרים – יש לרשתם, או כמקובל לומר, להלאימם למשל, הפלדה, הרכבת ועוד, אבל לאאת כל המפעלים, שרבים מהם צריך להשאיר בידיים פרטיות, על פי ההכרה, בוודאי, כי אם המפרנס יהיה השליט או להיפך, מתה חרות האדם. והם מחקו, אחרי ויכוח נוקב את סעיף 4 המפורסם בתכנית, כפי שנכתב על ידי סידני וואב.