חזון חברתי וקידמה אנושית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר ב' התשכ"ה, 12 במרץ 1965
מתוך:
עמוד 3

עובדה, המוכחת היום על ידי כל, כי מארכס טעה בהתנבאות המכרעת שלו, לאמור, שהמהפכה תקום בארצות המפותחות. אנו בדורנו ראינו שבשום ארץ מפותחת לא היתה מהפכה סוציאליסטית או קומוניסטית, אלא רק בארצות שבהן היו תהומות חברתיות. כלומר, מצד אח רעב, ייחף, חוסר קורת גג מצד שני, ארמונות.