חזון חברתי וקידמה אנושית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר ב' התשכ"ה, 12 במרץ 1965
מתוך:
עמוד 3

מצבנו אינו שונה מבחינה זו. גם מולנו אוייבים הרוצים להכריתנו, ובראשם אויב המזכיר בשיטותיו ביחוד כלפינו, את האויב-המשמיד ההוא. לכן, בחולמנו על הגשמת חזוננו החברתי, בשואפנו אל הגשמתו, כעשותנו מאמץ יומיומי כדי לקרבו – לעולם לא נשכח, למען עמנו, למען ארצנו ולמען כל האנשים והעובדים, הזקנים והילדים והנשים מהם הוא מורכב, את העויינות מסביב ואת התקופה בה אנו חיים, לא ניתן להם להשיג יתרון מבחינת כושר הייצור והתקדמות ביחס לכוחנו, לגבי עמנו, יתרון העלול לקבוע את גורלנו את עתידנו. אבל שעות העבודה הן חלק של חזון הקידמה האנושית... וכאשר הרצל, בהתייחדו עם עצמו, כתב את דבר החזון ביחס למדינת היהודים שתקום, באותו היום עצמו הוא כתב: "יום עבודה של שבע שעות"! ברבות הימים יהיה עוד יום עבודה של פחות שעות.