חזון חברתי וקידמה אנושית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אדר ב' התשכ"ה, 12 במרץ 1965
מתוך:
עמוד 3

היסוד השלישי הרי היא העבודה עצמה. היו ימים שבהם עבודה היתה מפרכת ואינה מפרנסת. אנו מאמינים בעבודה מפרנסת שאינה מפרכת... ואכן, בתקופתנו יתכן להשיג את העבודה המפרנסת שאיננה מפרכת. אין זה חלום. אין זו אוטופיה. זאת מציאות הניתנת על ידי אותה מתנת אלוהים, המח האנושי. באמריקה, כתוצאה מהפעלת הטכנולוגיה החדישה, הוכח שכאשר נוצרה מכונה אחת על אלפים של חלקים וחלקיקים, בכל התהליך האדיר הזה של הייצור לא נגעה ידו של אדם אחד, הכל נעשה במכונה. פירוש הדבר, שעל ידי האוטומציה ועל ידי המדע ועל ידי הידע ועל ידי הטכנולוגיה – האנושותכולה, ובעיקר העמים שנתברכו בתכונות אלה, יכולה התקופה הזאת, במהרה בימינו, להגיע למצב שבו האדם ישתחרר מן הפרך, הוא יפרנס את עצמו בכבוד ולא יהיה עוד לא רק עבד לעבד, גם לא עבד למכונה.