חזון השתיים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' כסלו התשכ"ב, 10 בנובמבר 1961
מתוך:
עמוד 2

לחברי סיעת תנועת החרות היה ברור, כי לא נוכל להצביע בעד ה­הצעה הקואליציונית כמות שהיא. היא נוסחה כך, שלא היתה בה אלא שיגרא פרלמנטרית הבאה להביע אמון ב­ממשלה ובמדיניותה. ואנחנו אופוזיציה; לא סיעה, שלא שותפה, מחמת תקלה או בגלל העדפה, בממשלה אלא, במלוא מובנו של המושג הממלכתי אופוזיציה. והיא, כרגיל, אינה מצטרפת לנוסחאות המביעות אמון בממשלה, שנגדה היא ניצבת בתוקף תפקידה, בכוח שליחותה. אבל האמת ניתנת להיאמר, כי סבה זו, בהיותה חשובה, לא היתה המכרעת. העיקר בעינינו היה התכן, לא הצורה. ואנו לא יכולנו להסכים לתכנה של ההצעה הקואליציונית, כי לא היה בה כל תכן מפורש בענין החשוב, שעמד לדיון מה אומרת החלטה הבאה לאשר שתי הצהרות, אשר אחת מהן נמסרה לפני שבועות מספר?